Välkommen till Video Musik Tekniks hemsida
Tjärdalsvägen 4
905 86 Umeå
Tel 070-396 76 02
ÖVERFÖRING AV SMALFILM OCH VIDEO
VMT arbetar också med att överföra smalfilm och video till DVD, USB eller hårddisk. Vi överför även
vinylskivor LP, EP, singlar och kassetter och rullband till CD. Vi utför också reparation av defekta videoband.
Vi hämtar och levererar dina filmer, video mm. gratis inom en radie av 15 km från Umeå centrum.
För mera information ring så berättar vi mera. VÄLKOMMEN.
FILM
LJUD
VIDEO
Super 8, Dubbel 8, 16 mm
Ljudkassetter, Rullband, LP mm.
VHS,VHS-C,Video 8, HI 8,
Digital 8, Mini DV, U-matic, Betacam SP
Är det något du vill visa?
Träinformation
Hugin & Munin
RSA Bio Medical Innovation
Laxo Mekan AB
Fiskenämden
Totalförsvarets skyddscentrum
Umeå Försäljnings AB
Västerbottens museum
Försvarets forkningsinstitut
Länsstyrelsen Västerbotten
Sveriges lantbruksuniversitet
Hushållningssällskapet
Jönköpings energi
Nordic Timber Council
Folkrörelsearkivet
Uminova Center
Luftfartsverket
Botnia kross AB
Ett axplock ur VMT:s filmprosuktioner:
Bildspel dia
Dubbel 8 från 1967
Filmproduktioner
Det gör du naturligtvis med en videofilm.
“En bild säger mera än tusen ord”. VMT är ett
produktionsbolag som arbetar med film sedan
1978. Våra kunder är små och stora företag,
orginasationer, föreningar och myndigheter.
VMT har producerat film för olika syften,
information, utbildning, företag och
produktpresentation, dokumentärfilmer mm.
E-post
Uppdaterad den 2018-01-15 Copyright leo@vmtvideoab.se